Holdinfo for De smækre lækre deller

Tovholder: De smækre lækre deller

Medlem 1: Gitte Bang Knudsen
Medlem 2: Andreas Bang Knudsen
Medlem 3: Robert Stampe
Medlem 4: Ditte Søjberg Hansen
Medlem 5: Allan Søjberg Hansen

Oversigt over alle hold